فروشگاه اینترنتی کالا رود جهت خرید همشهریان عزیز شهر چمران و ممکو و روستاهای اطراف جراحی فعالیت اینترنتی خود را آغاز نمود لینک سایت فروشگاه 

https://www.moneyx.ir/kalarod